การอบรมเชิงปฏิบัติการเครื่องบินพลังยางประเภทสามมิติ และ ประเภทบินนาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด การอบรมเชิงปฏิบัติการเครื่องบินพลังยางประเภทสามมิติ ปล่อยอิสระ และ ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ
ตามเกณฑ์ สพฐ.

วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง 322
โดย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม