โมดการสั่นของท่อปลายเปิดทั้งสองข้าง

สื่อ-การทดลองเสมือนฟิสิกส์

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด