เปรียบเทียบการสั่นของสปริง กับ Torsion Pendulum

สื่อ-การทดลองเสมือนฟิสิกส์

User Rating: / 2
แย่ดีที่สุด