เชิญร่วมฝึกอบรมการผลิตเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ

ข่าวประชาสัมพันธ์(เลื่อน)

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

กลุ่มวิชาฟิสิกส์ /กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนพระครูพิทยาคม จัดอบรมเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ ให้กับนักเรียนที่สนใจ 100 คน ณ อาคารวิทยาศาสตร์  โรงเรียนพระครูพิทยาคม  ระหว่างวันที่ 5 - 6 กรกฎาคม 2555