อาทิตย์, กุมภาพันธ์ 16, 2020
   
Text Size

IP Address ท่าน คือ..

35.175.113.29

ค้นหา

www.physics2u.org
 

Most downloaded files

แผนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา ม.3 (แผนการสอน/แผนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์)

แผนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงพยุง ม.3 (แผนการสอน/แผนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์)

แผนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การระบุตาแหน่งของกลุ่มดาว ม.3 (แผนการสอน/แผนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์)

แผนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง พลังงานไฟฟ้า ม.3 (แผนการสอน/แผนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์)

แผนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงเสียดทาน และโมเมนต์ของแรง ม.3 (แผนการสอน/แผนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์)

ชมรมออนซอนฟิสิกส์
ที่ตั้ง ::   โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  เลขที่ 15 ถ.นิวาศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บรีรัมย์ 31000
Webmaster :::: Phaithul  Duagrit