ศุกร์, พฤศจิกายน 24, 2017
   
Text Size

IP Address ท่าน คือ..

54.161.108.158

ค้นหา

FAQs(ถาม-ตอบ)

ชมรมออนซอนฟิสิกส์
ที่ตั้ง ::   โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  เลขที่ 15 ถ.นิวาศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บรีรัมย์ 31000
Webmaster :::: Phaithul  Duagrit