จันทร์, ตุลาคม 14, 2019
   
Text Size

IP Address ท่าน คือ..

35.173.50.107

ค้นหา

Micro Full Moon

โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญส่อง จันทรุปราคาเต็มดวง (พระจันทร์สีเลือด) วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เริ่มคลาดเวลา 01:35-05:05 น. (คืนวันที่ 27 กรกฎาคม 2561)และเป็นวันที่ดวงจันทร์มีขนาดเล็กที่สุด ที่เรียกว่า ไมโครฟลูมูน (Micro Full Moon) ซึ่งเป็นวันที่ดวงจันทร์ “เต็มดวงและโคจรอยู่ห่างจากโลกที่สุด” .

 • conjunction

  วันพุธที่ 23 มกราคม 2019 เวลา 03:19 น.
 • ส่องชมจันทร์ วันลอยกระทง ปี 2561

  วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2018 เวลา 09:14 น.
 • งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

  วันศุกร์ที่ 13 กรกฏาคม 2018 เวลา 09:48 น.
 • Micro Full Moon

  วันศุกร์ที่ 06 กรกฏาคม 2018 เวลา 10:08 น.
 • BLUE MOON2

  วันอังคารที่ 09 มกราคม 2018 เวลา 08:09 น.

สื่อ-การทดลองเสมือนฟิสิกส์

สื่อ-การทดลองเสมือนฟิสิกส์

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
51 แนวการเคลื่อนที่แบบวงกลม ออนซอนฟิสิกส์ 952
52 แนวการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์พร้อมระบุพิกัด ออนซอนฟิสิกส์ 1110
53 ทอร์ก ออนซอนฟิสิกส์ 1016
54 ทดสอบการ plot ค่า กราฟวงกลม ออนซอนฟิสิกส์ 1282
55 ตำแหน่งของการเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิก ออนซอนฟิสิกส์ 1204
56 งานในการยืดสปริง ออนซอนฟิสิกส์ 1170
57 งานเนื่องจากการย้ายวัตถุจากตำแหน่งอ้างอิง ออนซอนฟิสิกส์ 924
58 งานจากการอัดกระบอกสูบที่ปริมาณต่าง ๆ ไม่คงที่ ออนซอนฟิสิกส์ 914
59 งานจากการอัดกระบอกสูบ ออนซอนฟิสิกส์ 988
60 เครื่องยนต์ลูกสูบ ออนซอนฟิสิกส์ 1221
61 เครื่องยนต์ความร้อน ออนซอนฟิสิกส์ 1004
62 เครื่องจักรแอดวูท ออนซอนฟิสิกส์ 989
63 คาบของการเคลื่อนที่แบบ SHM ของเพนดูลัม ออนซอนฟิสิกส์ 2499
64 ค่าเฉลี่ยรากที่สองกำลังสองเฉลี่ยของความเร็ว (ปรับ T) ออนซอนฟิสิกส์ 1738
65 ค่าเฉลี่ยรากที่สองกำลังสองเฉลี่ยของความเร็ว ออนซอนฟิสิกส์ 1034
66 ความสัมพันธ์ระหว่าง ความยาวคลื่น ความเร็ว และเวลา ออนซอนฟิสิกส์ 1368
67 ความเร็วในการแผ่คลื่น ออนซอนฟิสิกส์ 1019
68 ความเร็วเชิงมุม ออนซอนฟิสิกส์ 1062
69 ความเร็วของการเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิก ออนซอนฟิสิกส์ 1186
70 ความชันของกราฟและเส้นโค้ง ออนซอนฟิสิกส์ 2295
71 การอัดอากาศในท่อกำทอน ออนซอนฟิสิกส์ 2357
72 การไหลของความเย็น ออนซอนฟิสิกส์ 1081
73 การหาตำแหน่งศูนย์กลางมวลของ 2 อนุภาคใน 1 มิติ ออนซอนฟิสิกส์ 1510
74 การหมุนรอบจุดศูนย์กลางมวล ออนซอนฟิสิกส์ 1413
75 การหมุนเนื่องจากทอร์กของแรงลัพธ์ ออนซอนฟิสิกส์ 1184
76 การสั่นและทิศการแผ่ของคลื่น ออนซอนฟิสิกส์ 1161
77 การรวมคลื่นที่มีความถี่แตกต่างกัน ออนซอนฟิสิกส์ 1079
78 การรวมกันตามเฟสของคลื่น ออนซอนฟิสิกส์ 1060
79 การรวมกันของคลื่น 2 ขบวน ออนซอนฟิสิกส์ 1098
80 การเพิ่มขึ้นและลดลงของพลังงานจลน์ ออนซอนฟิสิกส์ 1001
81 การแปลงกราฟจาก S-t เป็น v-t และ a-t ออนซอนฟิสิกส์ 6805
82 การเปลี่ยนแปลงพลังงานศักย์ยืดหยุ่นเป็นพลังงานจลน์ ออนซอนฟิสิกส์ 1485
83 การเปลี่ยนแปลงพลังงานศักย์โน้มถ่วงเป็นพลังงานจลน์ ออนซอนฟิสิกส์ 981
84 การบวกเวกเตอร์เป็นรูปปิด ออนซอนฟิสิกส์ 1184
85 การบวกเวกเตอร์ 2 และ 3 มิติ ออนซอนฟิสิกส์ 1044
86 การไถลขึ้นตามพื้นเอียง ออนซอนฟิสิกส์ 1258
87 การชนแบบยืดหยุ่นสมบูรณ์ ออนซอนฟิสิกส์ 2478
88 การชนแบบไม่หยืดหยุ่นสมบูรณ์ ออนซอนฟิสิกส์ 1498
89 การชนใน 2 มิติ ออนซอนฟิสิกส์ 2041
90 การเคลื่อนที่สวนทางกันของคลื่น 2 ขบวน ออนซอนฟิสิกส์ 1150
91 การเคลื่อนที่แบบมีความเร่งในหลายแนว ออนซอนฟิสิกส์ 967
92 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ ออนซอนฟิสิกส์ 1502
93 การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิกของวัตถุติดสปริง ออนซอนฟิสิกส์ 1060
94 การเคลื่อนที่แบบ SHM อย่างมีแรงต้าน ออนซอนฟิสิกส์ 1023
95 การเคลื่อนที่ของวัตถุภายใต้แรงต้านในของเหลว ออนซอนฟิสิกส์ 1037
96 การเคลื่อนที่ของลูกบอลบนพื้นที่หมุนเป็นวงกลม ออนซอนฟิสิกส์ 1034
97 การเคลื่อนที่ของคลื่นที่มีความยาวคลื่นคงที่ ออนซอนฟิสิกส์ 1014
98 การขยายขนาดของวงแหวนเมื่อถูกความร้อน ออนซอนฟิสิกส์ 853
99 การเกิดความร้อนจากการชนกัน ออนซอนฟิสิกส์ 1103
100 การเกิดคลื่นในเชือกปลายติดห่วงอิสระ ออนซอนฟิสิกส์ 1185

หน้า 2 จาก 3

Share on Myspace

ชมรมออนซอนฟิสิกส์
ที่ตั้ง ::   โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  เลขที่ 15 ถ.นิวาศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บรีรัมย์ 31000
Webmaster :::: Phaithul  Duagrit