จันทร์, กุมภาพันธ์ 17, 2020
   
Text Size

IP Address ท่าน คือ..

18.232.125.29

ค้นหา

Micro Full Moon

โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญส่อง จันทรุปราคาเต็มดวง (พระจันทร์สีเลือด) วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เริ่มคลาดเวลา 01:35-05:05 น. (คืนวันที่ 27 กรกฎาคม 2561)และเป็นวันที่ดวงจันทร์มีขนาดเล็กที่สุด ที่เรียกว่า ไมโครฟลูมูน (Micro Full Moon) ซึ่งเป็นวันที่ดวงจันทร์ “เต็มดวงและโคจรอยู่ห่างจากโลกที่สุด” .

 • conjunction

  วันพุธที่ 23 มกราคม 2019 เวลา 03:19 น.
 • ส่องชมจันทร์ วันลอยกระทง ปี 2561

  วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2018 เวลา 09:14 น.
 • งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

  วันศุกร์ที่ 13 กรกฏาคม 2018 เวลา 09:48 น.
 • Micro Full Moon

  วันศุกร์ที่ 06 กรกฏาคม 2018 เวลา 10:08 น.
 • BLUE MOON2

  วันอังคารที่ 09 มกราคม 2018 เวลา 08:09 น.

สื่อ-การทดลองเสมือนฟิสิกส์

สื่อ-การทดลองเสมือนฟิสิกส์

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
51 แนวการเคลื่อนที่แบบวงกลม ออนซอนฟิสิกส์ 981
52 แนวการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์พร้อมระบุพิกัด ออนซอนฟิสิกส์ 1145
53 ทอร์ก ออนซอนฟิสิกส์ 1045
54 ทดสอบการ plot ค่า กราฟวงกลม ออนซอนฟิสิกส์ 1311
55 ตำแหน่งของการเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิก ออนซอนฟิสิกส์ 1233
56 งานในการยืดสปริง ออนซอนฟิสิกส์ 1203
57 งานเนื่องจากการย้ายวัตถุจากตำแหน่งอ้างอิง ออนซอนฟิสิกส์ 959
58 งานจากการอัดกระบอกสูบที่ปริมาณต่าง ๆ ไม่คงที่ ออนซอนฟิสิกส์ 952
59 งานจากการอัดกระบอกสูบ ออนซอนฟิสิกส์ 1022
60 เครื่องยนต์ลูกสูบ ออนซอนฟิสิกส์ 1259
61 เครื่องยนต์ความร้อน ออนซอนฟิสิกส์ 1043
62 เครื่องจักรแอดวูท ออนซอนฟิสิกส์ 1029
63 คาบของการเคลื่อนที่แบบ SHM ของเพนดูลัม ออนซอนฟิสิกส์ 2548
64 ค่าเฉลี่ยรากที่สองกำลังสองเฉลี่ยของความเร็ว (ปรับ T) ออนซอนฟิสิกส์ 1769
65 ค่าเฉลี่ยรากที่สองกำลังสองเฉลี่ยของความเร็ว ออนซอนฟิสิกส์ 1066
66 ความสัมพันธ์ระหว่าง ความยาวคลื่น ความเร็ว และเวลา ออนซอนฟิสิกส์ 1397
67 ความเร็วในการแผ่คลื่น ออนซอนฟิสิกส์ 1121
68 ความเร็วเชิงมุม ออนซอนฟิสิกส์ 1090
69 ความเร็วของการเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิก ออนซอนฟิสิกส์ 1217
70 ความชันของกราฟและเส้นโค้ง ออนซอนฟิสิกส์ 2324
71 การอัดอากาศในท่อกำทอน ออนซอนฟิสิกส์ 2388
72 การไหลของความเย็น ออนซอนฟิสิกส์ 1107
73 การหาตำแหน่งศูนย์กลางมวลของ 2 อนุภาคใน 1 มิติ ออนซอนฟิสิกส์ 1543
74 การหมุนรอบจุดศูนย์กลางมวล ออนซอนฟิสิกส์ 1449
75 การหมุนเนื่องจากทอร์กของแรงลัพธ์ ออนซอนฟิสิกส์ 1216
76 การสั่นและทิศการแผ่ของคลื่น ออนซอนฟิสิกส์ 1197
77 การรวมคลื่นที่มีความถี่แตกต่างกัน ออนซอนฟิสิกส์ 1110
78 การรวมกันตามเฟสของคลื่น ออนซอนฟิสิกส์ 1087
79 การรวมกันของคลื่น 2 ขบวน ออนซอนฟิสิกส์ 1129
80 การเพิ่มขึ้นและลดลงของพลังงานจลน์ ออนซอนฟิสิกส์ 1028
81 การแปลงกราฟจาก S-t เป็น v-t และ a-t ออนซอนฟิสิกส์ 6883
82 การเปลี่ยนแปลงพลังงานศักย์ยืดหยุ่นเป็นพลังงานจลน์ ออนซอนฟิสิกส์ 1514
83 การเปลี่ยนแปลงพลังงานศักย์โน้มถ่วงเป็นพลังงานจลน์ ออนซอนฟิสิกส์ 1050
84 การบวกเวกเตอร์เป็นรูปปิด ออนซอนฟิสิกส์ 1212
85 การบวกเวกเตอร์ 2 และ 3 มิติ ออนซอนฟิสิกส์ 1084
86 การไถลขึ้นตามพื้นเอียง ออนซอนฟิสิกส์ 1291
87 การชนแบบยืดหยุ่นสมบูรณ์ ออนซอนฟิสิกส์ 2510
88 การชนแบบไม่หยืดหยุ่นสมบูรณ์ ออนซอนฟิสิกส์ 1543
89 การชนใน 2 มิติ ออนซอนฟิสิกส์ 2116
90 การเคลื่อนที่สวนทางกันของคลื่น 2 ขบวน ออนซอนฟิสิกส์ 1174
91 การเคลื่อนที่แบบมีความเร่งในหลายแนว ออนซอนฟิสิกส์ 1002
92 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ ออนซอนฟิสิกส์ 1530
93 การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิกของวัตถุติดสปริง ออนซอนฟิสิกส์ 1092
94 การเคลื่อนที่แบบ SHM อย่างมีแรงต้าน ออนซอนฟิสิกส์ 1058
95 การเคลื่อนที่ของวัตถุภายใต้แรงต้านในของเหลว ออนซอนฟิสิกส์ 1065
96 การเคลื่อนที่ของลูกบอลบนพื้นที่หมุนเป็นวงกลม ออนซอนฟิสิกส์ 1065
97 การเคลื่อนที่ของคลื่นที่มีความยาวคลื่นคงที่ ออนซอนฟิสิกส์ 1040
98 การขยายขนาดของวงแหวนเมื่อถูกความร้อน ออนซอนฟิสิกส์ 888
99 การเกิดความร้อนจากการชนกัน ออนซอนฟิสิกส์ 1144
100 การเกิดคลื่นในเชือกปลายติดห่วงอิสระ ออนซอนฟิสิกส์ 1224

หน้า 2 จาก 3

Share on Myspace

ชมรมออนซอนฟิสิกส์
ที่ตั้ง ::   โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  เลขที่ 15 ถ.นิวาศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บรีรัมย์ 31000
Webmaster :::: Phaithul  Duagrit