จันทร์, พฤศจิกายน 19, 2018
   
Text Size

IP Address ท่าน คือ..

54.167.112.42

ค้นหา

Micro Full Moon

โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญส่อง จันทรุปราคาเต็มดวง (พระจันทร์สีเลือด) วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เริ่มคลาดเวลา 01:35-05:05 น. (คืนวันที่ 27 กรกฎาคม 2561)และเป็นวันที่ดวงจันทร์มีขนาดเล็กที่สุด ที่เรียกว่า ไมโครฟลูมูน (Micro Full Moon) ซึ่งเป็นวันที่ดวงจันทร์ “เต็มดวงและโคจรอยู่ห่างจากโลกที่สุด” .

MARS OPPOSITION, CLOSEST TO EARTH

โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญส่อง ดาวอังคาร MARS OPPOSITION, CLOSEST TO EARTH ในวันที่ 27-31 กรกฎาคม 2561 ณ สนามฟุตบอลช้างอารีนา จังหวัดบุรีรัมย์ เวลา 18.00 - 21.00 น.

 • ส่องชมจันทร์ วันลอยกระทง ปี 2561

  วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2018 เวลา 09:14 น.
 • งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

  วันศุกร์ที่ 13 กรกฏาคม 2018 เวลา 09:48 น.
 • Micro Full Moon

  วันศุกร์ที่ 06 กรกฏาคม 2018 เวลา 10:08 น.
 • BLUE MOON2

  วันอังคารที่ 09 มกราคม 2018 เวลา 08:09 น.
 • MARS OPPOSITION, CLOSEST TO EARTH

  วันศุกร์ที่ 06 กรกฏาคม 2018 เวลา 10:03 น.

บทความน่ารู้ เคมี

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 เมทิลโบรไมด์ (methyl bromide) 2032
2 ไมเกรน (Migraine) 1808
3 สารประกอบอินทรีย์ 1856
4 ไนโตรเจน 1131
5 ฝน 1275
6 การแยกสารเนื้อเดียว 1004
7 การสกัด 1493
8 การตกผลึก 4143
9 การกลั่น 1703
10 การแยกสารเนื้อผสม 1083
11 กรด-เบส 1226
12 ธาตุและสารประกอบ 1135
13 การเกิดปิโตรเลียม 1665
14 กลไกปฏิกิริยา 1014
15 กฎอัตรา 965
16 อัตราการเกิดปฏิกิริยา 1009
17 ของแข็ง ของเหลว และก๊าซ 1258
18 สารละลาย 1091
19 สารในชีวิตประจำวัน 1685
20 สารละลายกรด - เบส 992
21 สมบัติของสาร 1055
22 ความเข้มข้นของสารละลาย 1284
23 การจำแนกประเภทของสาร 979
24 ปริมาณสารสัมพันธ์ 1488
25 โครงสร้างอะตอม 1250
26 พันธะเคมี 1439
27 ธาตุ สารประกอบและการเปลี่ยนแปลง 852
28 กฎสัดส่วนคงที่ 1174
29 พลังงานเคมี 1250
30 เซลล์ไฟฟ้าเคมี (Electrochemical cell) 992
31 หอบไปได้อย่างไร 982
32 การเล่นแร่แปรธาตุ (alchemy) 987
33 ความจริงเรื่อง แก๊สโซฮอล์ 1255
34 สารประกอบออกไซด์ของไนโตรเจน 903
35 แก๊ส NGV และ LPG 1187
36 แกลเลียม (Gallium) ธาตุโลหะสีเงินที่ละลายได้บนฝ่ามือ 1429
37 กลุ่มดาวนกทูแคน 1214
38 กลุ่มดาวสามเซกซ์แทนต์ 874
39 แอโนด 961
40 อะลูมิเนียม 755
41 แ อ ล ก อ ฮ อ ล์ 1050
42 แอลคีน 852
43 แอลไคน์ (Alkynes) 928
44 ชนิดและสมบัติของคอลลอยด์ 767
45 การเกิดพอลิเมอร์ 798
46 ความแรงของกรด-เบส 1193
47 อะเซทิลีน 892
48 สว่นประของกรดแอซีติก 739
49 เปบทิโดไกลแค 1135
50 กรดคาร์บอนิก 935

หน้า 1 จาก 4

ชมรมออนซอนฟิสิกส์
ที่ตั้ง ::   โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  เลขที่ 15 ถ.นิวาศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บรีรัมย์ 31000
Webmaster :::: Phaithul  Duagrit