อาทิตย์, กันยายน 23, 2018
   
Text Size

IP Address ท่าน คือ..

54.156.51.193

ค้นหา

Micro Full Moon

โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญส่อง จันทรุปราคาเต็มดวง (พระจันทร์สีเลือด) วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เริ่มคลาดเวลา 01:35-05:05 น. (คืนวันที่ 27 กรกฎาคม 2561)และเป็นวันที่ดวงจันทร์มีขนาดเล็กที่สุด ที่เรียกว่า ไมโครฟลูมูน (Micro Full Moon) ซึ่งเป็นวันที่ดวงจันทร์ “เต็มดวงและโคจรอยู่ห่างจากโลกที่สุด” .

MARS OPPOSITION, CLOSEST TO EARTH

โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญส่อง ดาวอังคาร MARS OPPOSITION, CLOSEST TO EARTH ในวันที่ 27-31 กรกฎาคม 2561 ณ สนามฟุตบอลช้างอารีนา จังหวัดบุรีรัมย์ เวลา 18.00 - 21.00 น.

 • งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

  วันศุกร์ที่ 13 กรกฏาคม 2018 เวลา 09:48 น.
 • Micro Full Moon

  วันศุกร์ที่ 06 กรกฏาคม 2018 เวลา 10:08 น.
 • BLUE MOON2

  วันอังคารที่ 09 มกราคม 2018 เวลา 08:09 น.
 • MARS OPPOSITION, CLOSEST TO EARTH

  วันศุกร์ที่ 06 กรกฏาคม 2018 เวลา 10:03 น.
 • จันทรุปราคาเต็มดวง” (Total Lunar Eclipse)

  วันพฤหัสบดีที่ 04 มกราคม 2018 เวลา 04:13 น.

บทความน่ารู้ เคมี

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 เมทิลโบรไมด์ (methyl bromide) 1899
2 ไมเกรน (Migraine) 1705
3 สารประกอบอินทรีย์ 1762
4 ไนโตรเจน 1062
5 ฝน 1216
6 การแยกสารเนื้อเดียว 914
7 การสกัด 1417
8 การตกผลึก 3925
9 การกลั่น 1603
10 การแยกสารเนื้อผสม 1022
11 กรด-เบส 1168
12 ธาตุและสารประกอบ 1051
13 การเกิดปิโตรเลียม 1547
14 กลไกปฏิกิริยา 957
15 กฎอัตรา 863
16 อัตราการเกิดปฏิกิริยา 952
17 ของแข็ง ของเหลว และก๊าซ 1177
18 สารละลาย 1034
19 สารในชีวิตประจำวัน 1605
20 สารละลายกรด - เบส 908
21 สมบัติของสาร 972
22 ความเข้มข้นของสารละลาย 1208
23 การจำแนกประเภทของสาร 900
24 ปริมาณสารสัมพันธ์ 1397
25 โครงสร้างอะตอม 1192
26 พันธะเคมี 1335
27 ธาตุ สารประกอบและการเปลี่ยนแปลง 784
28 กฎสัดส่วนคงที่ 1094
29 พลังงานเคมี 1172
30 เซลล์ไฟฟ้าเคมี (Electrochemical cell) 875
31 หอบไปได้อย่างไร 932
32 การเล่นแร่แปรธาตุ (alchemy) 926
33 ความจริงเรื่อง แก๊สโซฮอล์ 1192
34 สารประกอบออกไซด์ของไนโตรเจน 844
35 แก๊ส NGV และ LPG 1130
36 แกลเลียม (Gallium) ธาตุโลหะสีเงินที่ละลายได้บนฝ่ามือ 1341
37 กลุ่มดาวนกทูแคน 1122
38 กลุ่มดาวสามเซกซ์แทนต์ 823
39 แอโนด 915
40 อะลูมิเนียม 693
41 แ อ ล ก อ ฮ อ ล์ 987
42 แอลคีน 792
43 แอลไคน์ (Alkynes) 831
44 ชนิดและสมบัติของคอลลอยด์ 671
45 การเกิดพอลิเมอร์ 756
46 ความแรงของกรด-เบส 1008
47 อะเซทิลีน 830
48 สว่นประของกรดแอซีติก 706
49 เปบทิโดไกลแค 1101
50 กรดคาร์บอนิก 873

หน้า 1 จาก 4

ชมรมออนซอนฟิสิกส์
ที่ตั้ง ::   โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  เลขที่ 15 ถ.นิวาศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บรีรัมย์ 31000
Webmaster :::: Phaithul  Duagrit