ศุกร์, พฤศจิกายน 22, 2019
   
Text Size

IP Address ท่าน คือ..

34.231.21.123

ค้นหา

Micro Full Moon

โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญส่อง จันทรุปราคาเต็มดวง (พระจันทร์สีเลือด) วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เริ่มคลาดเวลา 01:35-05:05 น. (คืนวันที่ 27 กรกฎาคม 2561)และเป็นวันที่ดวงจันทร์มีขนาดเล็กที่สุด ที่เรียกว่า ไมโครฟลูมูน (Micro Full Moon) ซึ่งเป็นวันที่ดวงจันทร์ “เต็มดวงและโคจรอยู่ห่างจากโลกที่สุด” .

 • conjunction

  วันพุธที่ 23 มกราคม 2019 เวลา 03:19 น.
 • ส่องชมจันทร์ วันลอยกระทง ปี 2561

  วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2018 เวลา 09:14 น.
 • งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

  วันศุกร์ที่ 13 กรกฏาคม 2018 เวลา 09:48 น.
 • Micro Full Moon

  วันศุกร์ที่ 06 กรกฏาคม 2018 เวลา 10:08 น.
 • BLUE MOON2

  วันอังคารที่ 09 มกราคม 2018 เวลา 08:09 น.

บทความน่ารู้ เคมี

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 เมทิลโบรไมด์ (methyl bromide) 2677
2 ไมเกรน (Migraine) 2320
3 สารประกอบอินทรีย์ 2274
4 ไนโตรเจน 1499
5 ฝน 1685
6 การแยกสารเนื้อเดียว 1320
7 การสกัด 1871
8 การตกผลึก 6705
9 การกลั่น 2097
10 การแยกสารเนื้อผสม 1390
11 กรด-เบส 1590
12 ธาตุและสารประกอบ 1569
13 การเกิดปิโตรเลียม 2726
14 กลไกปฏิกิริยา 1309
15 กฎอัตรา 1206
16 อัตราการเกิดปฏิกิริยา 1292
17 ของแข็ง ของเหลว และก๊าซ 1670
18 สารละลาย 1386
19 สารในชีวิตประจำวัน 2164
20 สารละลายกรด - เบส 1361
21 สมบัติของสาร 1407
22 ความเข้มข้นของสารละลาย 1648
23 การจำแนกประเภทของสาร 1268
24 ปริมาณสารสัมพันธ์ 1994
25 โครงสร้างอะตอม 1644
26 พันธะเคมี 1813
27 ธาตุ สารประกอบและการเปลี่ยนแปลง 1149
28 กฎสัดส่วนคงที่ 1474
29 พลังงานเคมี 1724
30 เซลล์ไฟฟ้าเคมี (Electrochemical cell) 1348
31 หอบไปได้อย่างไร 1274
32 การเล่นแร่แปรธาตุ (alchemy) 1261
33 ความจริงเรื่อง แก๊สโซฮอล์ 1568
34 สารประกอบออกไซด์ของไนโตรเจน 1225
35 แก๊ส NGV และ LPG 1511
36 แกลเลียม (Gallium) ธาตุโลหะสีเงินที่ละลายได้บนฝ่ามือ 1839
37 กลุ่มดาวนกทูแคน 1620
38 กลุ่มดาวสามเซกซ์แทนต์ 1148
39 แอโนด 1246
40 อะลูมิเนียม 998
41 แ อ ล ก อ ฮ อ ล์ 1414
42 แอลคีน 1113
43 แอลไคน์ (Alkynes) 1713
44 ชนิดและสมบัติของคอลลอยด์ 1106
45 การเกิดพอลิเมอร์ 1110
46 ความแรงของกรด-เบส 2517
47 อะเซทิลีน 1169
48 สว่นประของกรดแอซีติก 989
49 เปบทิโดไกลแค 1429
50 กรดคาร์บอนิก 1297

หน้า 1 จาก 4

ชมรมออนซอนฟิสิกส์
ที่ตั้ง ::   โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  เลขที่ 15 ถ.นิวาศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บรีรัมย์ 31000
Webmaster :::: Phaithul  Duagrit