จันทร์, กรกฏาคม 16, 2018
   
Text Size

IP Address ท่าน คือ..

54.81.76.247

ค้นหา

Micro Full Moon

โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญส่อง จันทรุปราคาเต็มดวง (พระจันทร์สีเลือด) วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เริ่มคลาดเวลา 01:35-05:05 น. (คืนวันที่ 27 กรกฎาคม 2561)และเป็นวันที่ดวงจันทร์มีขนาดเล็กที่สุด ที่เรียกว่า ไมโครฟลูมูน (Micro Full Moon) ซึ่งเป็นวันที่ดวงจันทร์ “เต็มดวงและโคจรอยู่ห่างจากโลกที่สุด” .

MARS OPPOSITION, CLOSEST TO EARTH

โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญส่อง ดาวอังคาร MARS OPPOSITION, CLOSEST TO EARTH ในวันที่ 27-31 กรกฎาคม 2561 ณ สนามฟุตบอลช้างอารีนา จังหวัดบุรีรัมย์ เวลา 18.00 - 21.00 น.

 • งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

  วันศุกร์ที่ 13 กรกฏาคม 2018 เวลา 09:48 น.
 • Micro Full Moon

  วันศุกร์ที่ 06 กรกฏาคม 2018 เวลา 10:08 น.
 • BLUE MOON2

  วันอังคารที่ 09 มกราคม 2018 เวลา 08:09 น.
 • MARS OPPOSITION, CLOSEST TO EARTH

  วันศุกร์ที่ 06 กรกฏาคม 2018 เวลา 10:03 น.
 • จันทรุปราคาเต็มดวง” (Total Lunar Eclipse)

  วันพฤหัสบดีที่ 04 มกราคม 2018 เวลา 04:13 น.

บทความน่ารู้ เคมี

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 เมทิลโบรไมด์ (methyl bromide) 1796
2 ไมเกรน (Migraine) 1634
3 สารประกอบอินทรีย์ 1689
4 ไนโตรเจน 994
5 ฝน 1137
6 การแยกสารเนื้อเดียว 881
7 การสกัด 1330
8 การตกผลึก 3655
9 การกลั่น 1539
10 การแยกสารเนื้อผสม 998
11 กรด-เบส 1133
12 ธาตุและสารประกอบ 971
13 การเกิดปิโตรเลียม 1406
14 กลไกปฏิกิริยา 902
15 กฎอัตรา 821
16 อัตราการเกิดปฏิกิริยา 899
17 ของแข็ง ของเหลว และก๊าซ 1127
18 สารละลาย 980
19 สารในชีวิตประจำวัน 1485
20 สารละลายกรด - เบส 863
21 สมบัติของสาร 908
22 ความเข้มข้นของสารละลาย 1136
23 การจำแนกประเภทของสาร 870
24 ปริมาณสารสัมพันธ์ 1329
25 โครงสร้างอะตอม 1137
26 พันธะเคมี 1265
27 ธาตุ สารประกอบและการเปลี่ยนแปลง 742
28 กฎสัดส่วนคงที่ 1055
29 พลังงานเคมี 1085
30 เซลล์ไฟฟ้าเคมี (Electrochemical cell) 834
31 หอบไปได้อย่างไร 888
32 การเล่นแร่แปรธาตุ (alchemy) 885
33 ความจริงเรื่อง แก๊สโซฮอล์ 1145
34 สารประกอบออกไซด์ของไนโตรเจน 813
35 แก๊ส NGV และ LPG 1090
36 แกลเลียม (Gallium) ธาตุโลหะสีเงินที่ละลายได้บนฝ่ามือ 1263
37 กลุ่มดาวนกทูแคน 1055
38 กลุ่มดาวสามเซกซ์แทนต์ 781
39 แอโนด 880
40 อะลูมิเนียม 653
41 แ อ ล ก อ ฮ อ ล์ 926
42 แอลคีน 762
43 แอลไคน์ (Alkynes) 712
44 ชนิดและสมบัติของคอลลอยด์ 628
45 การเกิดพอลิเมอร์ 715
46 ความแรงของกรด-เบส 770
47 อะเซทิลีน 773
48 สว่นประของกรดแอซีติก 648
49 เปบทิโดไกลแค 1057
50 กรดคาร์บอนิก 815

หน้า 1 จาก 4

ชมรมออนซอนฟิสิกส์
ที่ตั้ง ::   โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  เลขที่ 15 ถ.นิวาศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บรีรัมย์ 31000
Webmaster :::: Phaithul  Duagrit