พุธ, กรกฏาคม 17, 2019
   
Text Size

IP Address ท่าน คือ..

54.92.148.165

ค้นหา

Micro Full Moon

โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญส่อง จันทรุปราคาเต็มดวง (พระจันทร์สีเลือด) วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เริ่มคลาดเวลา 01:35-05:05 น. (คืนวันที่ 27 กรกฎาคม 2561)และเป็นวันที่ดวงจันทร์มีขนาดเล็กที่สุด ที่เรียกว่า ไมโครฟลูมูน (Micro Full Moon) ซึ่งเป็นวันที่ดวงจันทร์ “เต็มดวงและโคจรอยู่ห่างจากโลกที่สุด” .

 • conjunction

  วันพุธที่ 23 มกราคม 2019 เวลา 03:19 น.
 • ส่องชมจันทร์ วันลอยกระทง ปี 2561

  วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2018 เวลา 09:14 น.
 • งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

  วันศุกร์ที่ 13 กรกฏาคม 2018 เวลา 09:48 น.
 • Micro Full Moon

  วันศุกร์ที่ 06 กรกฏาคม 2018 เวลา 10:08 น.
 • BLUE MOON2

  วันอังคารที่ 09 มกราคม 2018 เวลา 08:09 น.

บทความน่ารู้ เคมี

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 เมทิลโบรไมด์ (methyl bromide) 2509
2 ไมเกรน (Migraine) 2188
3 สารประกอบอินทรีย์ 2188
4 ไนโตรเจน 1409
5 ฝน 1600
6 การแยกสารเนื้อเดียว 1259
7 การสกัด 1784
8 การตกผลึก 5385
9 การกลั่น 2000
10 การแยกสารเนื้อผสม 1331
11 กรด-เบส 1490
12 ธาตุและสารประกอบ 1459
13 การเกิดปิโตรเลียม 2302
14 กลไกปฏิกิริยา 1252
15 กฎอัตรา 1165
16 อัตราการเกิดปฏิกิริยา 1252
17 ของแข็ง ของเหลว และก๊าซ 1586
18 สารละลาย 1343
19 สารในชีวิตประจำวัน 2056
20 สารละลายกรด - เบส 1291
21 สมบัติของสาร 1342
22 ความเข้มข้นของสารละลาย 1589
23 การจำแนกประเภทของสาร 1227
24 ปริมาณสารสัมพันธ์ 1873
25 โครงสร้างอะตอม 1549
26 พันธะเคมี 1750
27 ธาตุ สารประกอบและการเปลี่ยนแปลง 1098
28 กฎสัดส่วนคงที่ 1426
29 พลังงานเคมี 1627
30 เซลล์ไฟฟ้าเคมี (Electrochemical cell) 1238
31 หอบไปได้อย่างไร 1223
32 การเล่นแร่แปรธาตุ (alchemy) 1211
33 ความจริงเรื่อง แก๊สโซฮอล์ 1502
34 สารประกอบออกไซด์ของไนโตรเจน 1158
35 แก๊ส NGV และ LPG 1427
36 แกลเลียม (Gallium) ธาตุโลหะสีเงินที่ละลายได้บนฝ่ามือ 1735
37 กลุ่มดาวนกทูแคน 1537
38 กลุ่มดาวสามเซกซ์แทนต์ 1110
39 แอโนด 1197
40 อะลูมิเนียม 949
41 แ อ ล ก อ ฮ อ ล์ 1309
42 แอลคีน 1066
43 แอลไคน์ (Alkynes) 1475
44 ชนิดและสมบัติของคอลลอยด์ 1045
45 การเกิดพอลิเมอร์ 1029
46 ความแรงของกรด-เบส 1937
47 อะเซทิลีน 1108
48 สว่นประของกรดแอซีติก 941
49 เปบทิโดไกลแค 1381
50 กรดคาร์บอนิก 1216

หน้า 1 จาก 4

ชมรมออนซอนฟิสิกส์
ที่ตั้ง ::   โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  เลขที่ 15 ถ.นิวาศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บรีรัมย์ 31000
Webmaster :::: Phaithul  Duagrit