อาทิตย์, กุมภาพันธ์ 23, 2020
   
Text Size

IP Address ท่าน คือ..

3.234.208.66

ค้นหา

Micro Full Moon

โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญส่อง จันทรุปราคาเต็มดวง (พระจันทร์สีเลือด) วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เริ่มคลาดเวลา 01:35-05:05 น. (คืนวันที่ 27 กรกฎาคม 2561)และเป็นวันที่ดวงจันทร์มีขนาดเล็กที่สุด ที่เรียกว่า ไมโครฟลูมูน (Micro Full Moon) ซึ่งเป็นวันที่ดวงจันทร์ “เต็มดวงและโคจรอยู่ห่างจากโลกที่สุด” .

 • conjunction

  วันพุธที่ 23 มกราคม 2019 เวลา 03:19 น.
 • ส่องชมจันทร์ วันลอยกระทง ปี 2561

  วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2018 เวลา 09:14 น.
 • งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

  วันศุกร์ที่ 13 กรกฏาคม 2018 เวลา 09:48 น.
 • Micro Full Moon

  วันศุกร์ที่ 06 กรกฏาคม 2018 เวลา 10:08 น.
 • BLUE MOON2

  วันอังคารที่ 09 มกราคม 2018 เวลา 08:09 น.

บทความน่ารู้ เคมี

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 เมทิลโบรไมด์ (methyl bromide) 2765
2 ไมเกรน (Migraine) 2385
3 สารประกอบอินทรีย์ 2331
4 ไนโตรเจน 1554
5 ฝน 1731
6 การแยกสารเนื้อเดียว 1359
7 การสกัด 1944
8 การตกผลึก 7508
9 การกลั่น 2159
10 การแยกสารเนื้อผสม 1435
11 กรด-เบส 1645
12 ธาตุและสารประกอบ 1627
13 การเกิดปิโตรเลียม 2875
14 กลไกปฏิกิริยา 1351
15 กฎอัตรา 1241
16 อัตราการเกิดปฏิกิริยา 1335
17 ของแข็ง ของเหลว และก๊าซ 1742
18 สารละลาย 1421
19 สารในชีวิตประจำวัน 2227
20 สารละลายกรด - เบส 1409
21 สมบัติของสาร 1458
22 ความเข้มข้นของสารละลาย 1685
23 การจำแนกประเภทของสาร 1305
24 ปริมาณสารสัมพันธ์ 2070
25 โครงสร้างอะตอม 1709
26 พันธะเคมี 1858
27 ธาตุ สารประกอบและการเปลี่ยนแปลง 1198
28 กฎสัดส่วนคงที่ 1515
29 พลังงานเคมี 1793
30 เซลล์ไฟฟ้าเคมี (Electrochemical cell) 1424
31 หอบไปได้อย่างไร 1316
32 การเล่นแร่แปรธาตุ (alchemy) 1304
33 ความจริงเรื่อง แก๊สโซฮอล์ 1615
34 สารประกอบออกไซด์ของไนโตรเจน 1278
35 แก๊ส NGV และ LPG 1567
36 แกลเลียม (Gallium) ธาตุโลหะสีเงินที่ละลายได้บนฝ่ามือ 1905
37 กลุ่มดาวนกทูแคน 1679
38 กลุ่มดาวสามเซกซ์แทนต์ 1194
39 แอโนด 1286
40 อะลูมิเนียม 1034
41 แ อ ล ก อ ฮ อ ล์ 1468
42 แอลคีน 1148
43 แอลไคน์ (Alkynes) 1812
44 ชนิดและสมบัติของคอลลอยด์ 1147
45 การเกิดพอลิเมอร์ 1148
46 ความแรงของกรด-เบส 3141
47 อะเซทิลีน 1204
48 สว่นประของกรดแอซีติก 1022
49 เปบทิโดไกลแค 1466
50 กรดคาร์บอนิก 1346

หน้า 1 จาก 4

ชมรมออนซอนฟิสิกส์
ที่ตั้ง ::   โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  เลขที่ 15 ถ.นิวาศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บรีรัมย์ 31000
Webmaster :::: Phaithul  Duagrit