เสาร์, มีนาคม 23, 2019
   
Text Size

IP Address ท่าน คือ..

34.204.52.4

ค้นหา

Micro Full Moon

โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญส่อง จันทรุปราคาเต็มดวง (พระจันทร์สีเลือด) วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เริ่มคลาดเวลา 01:35-05:05 น. (คืนวันที่ 27 กรกฎาคม 2561)และเป็นวันที่ดวงจันทร์มีขนาดเล็กที่สุด ที่เรียกว่า ไมโครฟลูมูน (Micro Full Moon) ซึ่งเป็นวันที่ดวงจันทร์ “เต็มดวงและโคจรอยู่ห่างจากโลกที่สุด” .

 • conjunction

  วันพุธที่ 23 มกราคม 2019 เวลา 03:19 น.
 • ส่องชมจันทร์ วันลอยกระทง ปี 2561

  วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2018 เวลา 09:14 น.
 • งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

  วันศุกร์ที่ 13 กรกฏาคม 2018 เวลา 09:48 น.
 • Micro Full Moon

  วันศุกร์ที่ 06 กรกฏาคม 2018 เวลา 10:08 น.
 • BLUE MOON2

  วันอังคารที่ 09 มกราคม 2018 เวลา 08:09 น.

บทความน่ารู้ เคมี

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 เมทิลโบรไมด์ (methyl bromide) 2347
2 ไมเกรน (Migraine) 2045
3 สารประกอบอินทรีย์ 2090
4 ไนโตรเจน 1309
5 ฝน 1480
6 การแยกสารเนื้อเดียว 1180
7 การสกัด 1689
8 การตกผลึก 4894
9 การกลั่น 1904
10 การแยกสารเนื้อผสม 1236
11 กรด-เบส 1403
12 ธาตุและสารประกอบ 1343
13 การเกิดปิโตรเลียม 2055
14 กลไกปฏิกิริยา 1171
15 กฎอัตรา 1090
16 อัตราการเกิดปฏิกิริยา 1165
17 ของแข็ง ของเหลว และก๊าซ 1469
18 สารละลาย 1265
19 สารในชีวิตประจำวัน 1920
20 สารละลายกรด - เบส 1181
21 สมบัติของสาร 1250
22 ความเข้มข้นของสารละลาย 1480
23 การจำแนกประเภทของสาร 1140
24 ปริมาณสารสัมพันธ์ 1749
25 โครงสร้างอะตอม 1425
26 พันธะเคมี 1639
27 ธาตุ สารประกอบและการเปลี่ยนแปลง 1009
28 กฎสัดส่วนคงที่ 1330
29 พลังงานเคมี 1472
30 เซลล์ไฟฟ้าเคมี (Electrochemical cell) 1149
31 หอบไปได้อย่างไร 1134
32 การเล่นแร่แปรธาตุ (alchemy) 1123
33 ความจริงเรื่อง แก๊สโซฮอล์ 1423
34 สารประกอบออกไซด์ของไนโตรเจน 1076
35 แก๊ส NGV และ LPG 1344
36 แกลเลียม (Gallium) ธาตุโลหะสีเงินที่ละลายได้บนฝ่ามือ 1628
37 กลุ่มดาวนกทูแคน 1431
38 กลุ่มดาวสามเซกซ์แทนต์ 1026
39 แอโนด 1108
40 อะลูมิเนียม 873
41 แ อ ล ก อ ฮ อ ล์ 1209
42 แอลคีน 991
43 แอลไคน์ (Alkynes) 1271
44 ชนิดและสมบัติของคอลลอยด์ 954
45 การเกิดพอลิเมอร์ 947
46 ความแรงของกรด-เบส 1735
47 อะเซทิลีน 1024
48 สว่นประของกรดแอซีติก 864
49 เปบทิโดไกลแค 1289
50 กรดคาร์บอนิก 1130

หน้า 1 จาก 4

ชมรมออนซอนฟิสิกส์
ที่ตั้ง ::   โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  เลขที่ 15 ถ.นิวาศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บรีรัมย์ 31000
Webmaster :::: Phaithul  Duagrit