อังคาร, กุมภาพันธ์ 21, 2017
   
Text Size

IP Address ท่าน คือ..

54.205.108.212

ค้นหา

กิจกรรม "BIO GANG CHALLENGE 2017"

        โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม จัดกิจกรรม  "Bio Gang Challenge 2017" ณ ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยศาสตร์ ในวันที่ 11 มกราคม 2560  ภายใต้แนวคิด “ตามรอยพ่อของแผ่นดิน ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น จากสวนพฤกษศาสตร์

กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณแสดงความจงรักภักดี และร่วมกันร้องเพลงพ่อของแผ่นดิน เพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89

super full moon

ชมรมออนซอนฟิสิกส์ : ในวันที่ 14 พ.ย. 2559 “วันลอยกระทง” นี้จะเกิดปรากฎการณ์ “Super full moon” ที่จะได้เห็น “พระจันทร์ยักษ์” ใหญ่ที่สุดในรอบ ุ68 ปี!! ถ้าพลาดต้องรอไปอีกเกือบ 20 ปีกว่าจะได้เห็นอีก และเชิญชวนประชาชนร่วมส่องจันทร์ดวงโต ดาวศุกร์ ดาวอังคาร และดาวเสาร์ ชัดเต็มตาด้วย

โครงการโอลิมปิกวิชาการ ฟิสิกส์ ค่าย1 ปี 2559

วัตถุประสงค์1. เพื่อให้นักเรียนทั่วประเทศที่มีความรู้ ได้มีโอกาสเข้ามารับการพัฒนาศักยภาพทางปัญญาของตนเองจากศูนย์ต่างๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค2. เพื่อเพิ่มจำนวนอาจารย์วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่มีศักยภาพ และมีความพร้อมที่จะช่วยกันพัฒนาการเรียนการสอนในระดับโรงเรียนให้ได้มาตรฐานสากล ให้กระจายอยู่ทั่วประเทศ3. เพื่อยกระดับมาตรฐานของโรงเรียน ในด้านการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เทียบเท่าสากลกระจายอยู่ทั่วประเทศ4. เพื่อให้เยาวชนไทยที่จะไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการได้มีความพร้อมอย่างสูงเต็มที่ ทั้งภาคทฤ...

 • กิจกรรม "BIO GANG CHALLENGE 2017"

  วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2017 เวลา 03:15 น.
 • กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี

  วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2016 เวลา 03:57 น.
 • telescope super full moon 2016

  วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2016 เวลา 05:32 น.
 • super full moon

  วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2016 เวลา 05:33 น.
 • โครงการโอลิมปิกวิชาการ ฟิสิกส์ ค่าย1 ปี 2559

  วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2016 เวลา 02:21 น.

สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 อวยพรวันมาฆบูชา ออนซอนเด็กวิทยาศาสตร์ 393
2 60 ความเชื่อของคนโบราณรุ่นเก่าๆ ออนซอนเด็กวิทยาศาสตร์ 320
3 เทศกาล กินเจ (ถือศีล กินผัก) ออนซอนเด็กวิทยาศาสตร์ 660
4 บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ประการ ออนซอนเด็กวิทยาศาสตร์ 347
5 ความหมายของเลขประจำตัวประชาชน..ในแต่ละหลัก ออนซอนเด็กวิทยาศาสตร์ 847
6 พรหมวิหาร 4 ออนซอนเด็กวิทยาศาสตร์ 393
7 ทิศ 6 ออนซอนเด็กวิทยาศาสตร์ 542
8 ยาเสพติด กุลณัฐ สุขเพิ่ม ม.3/1 เลขที่ 3ก 430
9 ทรัพยากรน้ำ เด็กหญิงวีระพร มณีใส ชั้น ม.3/3 เลขที่ 19 ก. 388
10 ถ่านหิน นางสาว นฤมล งามพิศ ม.5/2 431
11 วัฏฐจักรของหิน ชฎาพร ปักเสติ ม.3/1 เลขที่ 7ก 1135
12 แนวปะการัง นางสาว นฤมล งามพิศ ม.5/2 ว 408
13 สาเหตุการเกิดพายุเฮอริเคน นางสาว นฤมล งามพิศ ม.5/2 ว 466
14 การทำฝนเทียม นางสาว นฤมล งามพิศ ม.5/2 ว 388
15 หินทีวี ด.ช. ชาญณรงค์ หลักสกุล 336
16 พุทธชยันตี หรือ สัมพุทธชยันตี ออนซอนฟิสิกส์ 858
17 สัปตปฎลเศวตฉัตร ออนซอนฟิสิกส์ 1250
18 วันมาฆบูชา "วันกตัญญูแห่งชาติ" ออนซอนฟิสิกส์ 1033
19 ภาพพุทธประวัติ ออนซอนฟิสิกส์ 630
20 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการศึกษา วิทวัสถ์ 794
21 ทรัพยากรแร่ธาตุ วาสนา กุลสารี 726
22 กลอนวันแม่ ออนซอนฟิสิกส์ 616
23 วันแม่แห่งชาติ ออนซอนฟิสิกส์ 589
24 วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ออนซอนฟิสิกส์ 1820
25 วันวิสาขบูชา vesak ออนซอนฟิสิกส์ 704
26 มหาสมุทร นายดำรงค์ อ่อรัมย์ 489
27 ข้อมูลการทำหนังสือเดินทาง (Passport) นายดำรงค์ อ่อนรัมย์ 762
28 ลมมรสุม นางสาว มะลิซ้อน กองดวง 557
29 ดินถล่ม นางสาว สวรินทร์ กล้าหาย 790
30 แผ่นดินไหว นางสาว สวรินทร์ กล้าหาญ 649
31 อุทคภัย นางสาว สวรินทร์ กล้าหาญ 943
32 ภาวะโลกร้อน นางสาว สวรินทร์ กล้าหาญ 524
33 ภายุหมุนเขตร้อน นางสาว สวรินทร์ กล้าหาญ 653
34 ไฟป่า นางสาว สวรินทร์ กล้าหาญ 510
35 เขื่อนจีน ผลกระทบนิเวศและสังคมลุ่มน้ำโขง น.ส พิชญานันท์ ดวงจิตร 664
36 วันสำคัญทางพุทธศาสนา ระเบียบ ตั้งชาติ 604
37 สงกรานต์ ระเบียบ ตั้งชาติ 522
38 รูปทรงสัณฐานของโลก รูปทรงสัณฐานของโลก นาย อัศวนนท์ จันทร์ชม 2887

ชมรมออนซอนฟิสิกส์
ที่ตั้ง ::   โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  เลขที่ 15 ถ.นิวาศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บรีรัมย์ 31000
Webmaster :::: Phaithul  Duagrit