ศุกร์, ธันวาคม 09, 2016
   
Text Size

IP Address ท่าน คือ..

54.197.65.227

ค้นหา

กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณแสดงความจงรักภักดี และร่วมกันร้องเพลงพ่อของแผ่นดิน เพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89

super full moon

ชมรมออนซอนฟิสิกส์ : ในวันที่ 14 พ.ย. 2559 “วันลอยกระทง” นี้จะเกิดปรากฎการณ์ “Super full moon” ที่จะได้เห็น “พระจันทร์ยักษ์” ใหญ่ที่สุดในรอบ ุ68 ปี!! ถ้าพลาดต้องรอไปอีกเกือบ 20 ปีกว่าจะได้เห็นอีก และเชิญชวนประชาชนร่วมส่องจันทร์ดวงโต ดาวศุกร์ ดาวอังคาร และดาวเสาร์ ชัดเต็มตาด้วย

โครงการโอลิมปิกวิชาการ ฟิสิกส์ ค่าย1 ปี 2559

วัตถุประสงค์1. เพื่อให้นักเรียนทั่วประเทศที่มีความรู้ ได้มีโอกาสเข้ามารับการพัฒนาศักยภาพทางปัญญาของตนเองจากศูนย์ต่างๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค2. เพื่อเพิ่มจำนวนอาจารย์วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่มีศักยภาพ และมีความพร้อมที่จะช่วยกันพัฒนาการเรียนการสอนในระดับโรงเรียนให้ได้มาตรฐานสากล ให้กระจายอยู่ทั่วประเทศ3. เพื่อยกระดับมาตรฐานของโรงเรียน ในด้านการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เทียบเท่าสากลกระจายอยู่ทั่วประเทศ4. เพื่อให้เยาวชนไทยที่จะไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการได้มีความพร้อมอย่างสูงเต็มที่ ทั้งภาคทฤ...

กิจกรรมค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (NECTEC eCamp)

กิจกรรมค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (NECTEC eCamp)วันที่ 17-21 ตุลาคม 2559 ณ อาคาร 36 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

 • กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี

  วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2016 เวลา 03:57 น.
 • telescope super full moon 2016

  วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2016 เวลา 05:32 น.
 • super full moon

  วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2016 เวลา 05:33 น.
 • โครงการโอลิมปิกวิชาการ ฟิสิกส์ ค่าย1 ปี 2559

  วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2016 เวลา 02:21 น.
 • กิจกรรมค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (NECTEC eCamp)

  วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2016 เวลา 23:18 น.

สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 อวยพรวันมาฆบูชา ออนซอนเด็กวิทยาศาสตร์ 370
2 60 ความเชื่อของคนโบราณรุ่นเก่าๆ ออนซอนเด็กวิทยาศาสตร์ 297
3 เทศกาล กินเจ (ถือศีล กินผัก) ออนซอนเด็กวิทยาศาสตร์ 597
4 บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ประการ ออนซอนเด็กวิทยาศาสตร์ 313
5 ความหมายของเลขประจำตัวประชาชน..ในแต่ละหลัก ออนซอนเด็กวิทยาศาสตร์ 784
6 พรหมวิหาร 4 ออนซอนเด็กวิทยาศาสตร์ 362
7 ทิศ 6 ออนซอนเด็กวิทยาศาสตร์ 526
8 ยาเสพติด กุลณัฐ สุขเพิ่ม ม.3/1 เลขที่ 3ก 401
9 ทรัพยากรน้ำ เด็กหญิงวีระพร มณีใส ชั้น ม.3/3 เลขที่ 19 ก. 364
10 ถ่านหิน นางสาว นฤมล งามพิศ ม.5/2 402
11 วัฏฐจักรของหิน ชฎาพร ปักเสติ ม.3/1 เลขที่ 7ก 1121
12 แนวปะการัง นางสาว นฤมล งามพิศ ม.5/2 ว 387
13 สาเหตุการเกิดพายุเฮอริเคน นางสาว นฤมล งามพิศ ม.5/2 ว 443
14 การทำฝนเทียม นางสาว นฤมล งามพิศ ม.5/2 ว 357
15 หินทีวี ด.ช. ชาญณรงค์ หลักสกุล 320
16 พุทธชยันตี หรือ สัมพุทธชยันตี ออนซอนฟิสิกส์ 836
17 สัปตปฎลเศวตฉัตร ออนซอนฟิสิกส์ 1214
18 วันมาฆบูชา "วันกตัญญูแห่งชาติ" ออนซอนฟิสิกส์ 1001
19 ภาพพุทธประวัติ ออนซอนฟิสิกส์ 608
20 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการศึกษา วิทวัสถ์ 766
21 ทรัพยากรแร่ธาตุ วาสนา กุลสารี 704
22 กลอนวันแม่ ออนซอนฟิสิกส์ 587
23 วันแม่แห่งชาติ ออนซอนฟิสิกส์ 570
24 วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ออนซอนฟิสิกส์ 1743
25 วันวิสาขบูชา vesak ออนซอนฟิสิกส์ 667
26 มหาสมุทร นายดำรงค์ อ่อรัมย์ 467
27 ข้อมูลการทำหนังสือเดินทาง (Passport) นายดำรงค์ อ่อนรัมย์ 734
28 ลมมรสุม นางสาว มะลิซ้อน กองดวง 527
29 ดินถล่ม นางสาว สวรินทร์ กล้าหาย 773
30 แผ่นดินไหว นางสาว สวรินทร์ กล้าหาญ 621
31 อุทคภัย นางสาว สวรินทร์ กล้าหาญ 915
32 ภาวะโลกร้อน นางสาว สวรินทร์ กล้าหาญ 496
33 ภายุหมุนเขตร้อน นางสาว สวรินทร์ กล้าหาญ 625
34 ไฟป่า นางสาว สวรินทร์ กล้าหาญ 483
35 เขื่อนจีน ผลกระทบนิเวศและสังคมลุ่มน้ำโขง น.ส พิชญานันท์ ดวงจิตร 635
36 วันสำคัญทางพุทธศาสนา ระเบียบ ตั้งชาติ 582
37 สงกรานต์ ระเบียบ ตั้งชาติ 499
38 รูปทรงสัณฐานของโลก รูปทรงสัณฐานของโลก นาย อัศวนนท์ จันทร์ชม 2851

ชมรมออนซอนฟิสิกส์
ที่ตั้ง ::   โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  เลขที่ 15 ถ.นิวาศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บรีรัมย์ 31000
Webmaster :::: Phaithul  Duagrit