พฤหัสบดี, มีนาคม 23, 2017
   
Text Size

IP Address ท่าน คือ..

54.163.168.147

ค้นหา

กิจกรรม "BIO GANG CHALLENGE 2017"

        โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม จัดกิจกรรม  "Bio Gang Challenge 2017" ณ ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยศาสตร์ ในวันที่ 11 มกราคม 2560  ภายใต้แนวคิด “ตามรอยพ่อของแผ่นดิน ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น จากสวนพฤกษศาสตร์

กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณแสดงความจงรักภักดี และร่วมกันร้องเพลงพ่อของแผ่นดิน เพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89

super full moon

ชมรมออนซอนฟิสิกส์ : ในวันที่ 14 พ.ย. 2559 “วันลอยกระทง” นี้จะเกิดปรากฎการณ์ “Super full moon” ที่จะได้เห็น “พระจันทร์ยักษ์” ใหญ่ที่สุดในรอบ ุ68 ปี!! ถ้าพลาดต้องรอไปอีกเกือบ 20 ปีกว่าจะได้เห็นอีก และเชิญชวนประชาชนร่วมส่องจันทร์ดวงโต ดาวศุกร์ ดาวอังคาร และดาวเสาร์ ชัดเต็มตาด้วย

โครงการโอลิมปิกวิชาการ ฟิสิกส์ ค่าย1 ปี 2559

วัตถุประสงค์1. เพื่อให้นักเรียนทั่วประเทศที่มีความรู้ ได้มีโอกาสเข้ามารับการพัฒนาศักยภาพทางปัญญาของตนเองจากศูนย์ต่างๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค2. เพื่อเพิ่มจำนวนอาจารย์วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่มีศักยภาพ และมีความพร้อมที่จะช่วยกันพัฒนาการเรียนการสอนในระดับโรงเรียนให้ได้มาตรฐานสากล ให้กระจายอยู่ทั่วประเทศ3. เพื่อยกระดับมาตรฐานของโรงเรียน ในด้านการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เทียบเท่าสากลกระจายอยู่ทั่วประเทศ4. เพื่อให้เยาวชนไทยที่จะไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการได้มีความพร้อมอย่างสูงเต็มที่ ทั้งภาคทฤ...

 • กิจกรรม "BIO GANG CHALLENGE 2017"

  วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2017 เวลา 03:15 น.
 • กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี

  วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2016 เวลา 03:57 น.
 • telescope super full moon 2016

  วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2016 เวลา 05:32 น.
 • super full moon

  วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2016 เวลา 05:33 น.
 • โครงการโอลิมปิกวิชาการ ฟิสิกส์ ค่าย1 ปี 2559

  วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2016 เวลา 02:21 น.

สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 อวยพรวันมาฆบูชา ออนซอนเด็กวิทยาศาสตร์ 408
2 60 ความเชื่อของคนโบราณรุ่นเก่าๆ ออนซอนเด็กวิทยาศาสตร์ 337
3 เทศกาล กินเจ (ถือศีล กินผัก) ออนซอนเด็กวิทยาศาสตร์ 695
4 บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ประการ ออนซอนเด็กวิทยาศาสตร์ 366
5 ความหมายของเลขประจำตัวประชาชน..ในแต่ละหลัก ออนซอนเด็กวิทยาศาสตร์ 876
6 พรหมวิหาร 4 ออนซอนเด็กวิทยาศาสตร์ 410
7 ทิศ 6 ออนซอนเด็กวิทยาศาสตร์ 557
8 ยาเสพติด กุลณัฐ สุขเพิ่ม ม.3/1 เลขที่ 3ก 463
9 ทรัพยากรน้ำ เด็กหญิงวีระพร มณีใส ชั้น ม.3/3 เลขที่ 19 ก. 406
10 ถ่านหิน นางสาว นฤมล งามพิศ ม.5/2 452
11 วัฏฐจักรของหิน ชฎาพร ปักเสติ ม.3/1 เลขที่ 7ก 1148
12 แนวปะการัง นางสาว นฤมล งามพิศ ม.5/2 ว 427
13 สาเหตุการเกิดพายุเฮอริเคน นางสาว นฤมล งามพิศ ม.5/2 ว 481
14 การทำฝนเทียม นางสาว นฤมล งามพิศ ม.5/2 ว 408
15 หินทีวี ด.ช. ชาญณรงค์ หลักสกุล 348
16 พุทธชยันตี หรือ สัมพุทธชยันตี ออนซอนฟิสิกส์ 875
17 สัปตปฎลเศวตฉัตร ออนซอนฟิสิกส์ 1267
18 วันมาฆบูชา "วันกตัญญูแห่งชาติ" ออนซอนฟิสิกส์ 1055
19 ภาพพุทธประวัติ ออนซอนฟิสิกส์ 644
20 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการศึกษา วิทวัสถ์ 807
21 ทรัพยากรแร่ธาตุ วาสนา กุลสารี 739
22 กลอนวันแม่ ออนซอนฟิสิกส์ 634
23 วันแม่แห่งชาติ ออนซอนฟิสิกส์ 604
24 วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ออนซอนฟิสิกส์ 1851
25 วันวิสาขบูชา vesak ออนซอนฟิสิกส์ 727
26 มหาสมุทร นายดำรงค์ อ่อรัมย์ 502
27 ข้อมูลการทำหนังสือเดินทาง (Passport) นายดำรงค์ อ่อนรัมย์ 783
28 ลมมรสุม นางสาว มะลิซ้อน กองดวง 572
29 ดินถล่ม นางสาว สวรินทร์ กล้าหาย 800
30 แผ่นดินไหว นางสาว สวรินทร์ กล้าหาญ 667
31 อุทคภัย นางสาว สวรินทร์ กล้าหาญ 958
32 ภาวะโลกร้อน นางสาว สวรินทร์ กล้าหาญ 541
33 ภายุหมุนเขตร้อน นางสาว สวรินทร์ กล้าหาญ 667
34 ไฟป่า นางสาว สวรินทร์ กล้าหาญ 528
35 เขื่อนจีน ผลกระทบนิเวศและสังคมลุ่มน้ำโขง น.ส พิชญานันท์ ดวงจิตร 678
36 วันสำคัญทางพุทธศาสนา ระเบียบ ตั้งชาติ 624
37 สงกรานต์ ระเบียบ ตั้งชาติ 541
38 รูปทรงสัณฐานของโลก รูปทรงสัณฐานของโลก นาย อัศวนนท์ จันทร์ชม 2905

ชมรมออนซอนฟิสิกส์
ที่ตั้ง ::   โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  เลขที่ 15 ถ.นิวาศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บรีรัมย์ 31000
Webmaster :::: Phaithul  Duagrit