อังคาร, ตุลาคม 25, 2016
   
Text Size

IP Address ท่าน คือ..

174.129.110.158

ค้นหา

โครงการโอลิมปิกวิชาการ ฟิสิกส์ ค่าย1 ปี 2559

วัตถุประสงค์1. เพื่อให้นักเรียนทั่วประเทศที่มีความรู้ ได้มีโอกาสเข้ามารับการพัฒนาศักยภาพทางปัญญาของตนเองจากศูนย์ต่างๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค2. เพื่อเพิ่มจำนวนอาจารย์วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่มีศักยภาพ และมีความพร้อมที่จะช่วยกันพัฒนาการเรียนการสอนในระดับโรงเรียนให้ได้มาตรฐานสากล ให้กระจายอยู่ทั่วประเทศ3. เพื่อยกระดับมาตรฐานของโรงเรียน ในด้านการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เทียบเท่าสากลกระจายอยู่ทั่วประเทศ4. เพื่อให้เยาวชนไทยที่จะไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการได้มีความพร้อมอย่างสูงเต็มที่ ทั้งภาคทฤ...

กิจกรรมค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (NECTEC eCamp)

กิจกรรมค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (NECTEC eCamp)วันที่ 17-21 ตุลาคม 2559 ณ อาคาร 36 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

ค่าย จุดประกายคิด วิทย์เพื่อน้อง

กิจกรรมค่าย จุดประกายคิด วิทย์เพื่อน้อง วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงเรียนพระครูวิทยา โดยมีนักเรียนชั้น ป. 4 - 5 - 6  จำนวน 70 คน เข้าร่วมกิจกรรม

พิธีไหว้ครู 2558

พิธีไหว้ครู โรงเรียนพระครูพิทยาคม จัดกิจกรรม พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนพระครูพิทยาคม ในวันที่่ 12 มิถุนายน 2558

จันทรุปราคาเต็มดวง ในวันที่ 4 เมษายน 2558

ขอเชิญชาวโคราชและจังหวัดใกล้เคียง ร่วมสังเกตการณ์ "จันทรุปราคาเต็มดวง" ในวันที่ 4 เมษายน 2558 

 • โครงการโอลิมปิกวิชาการ ฟิสิกส์ ค่าย1 ปี 2559

  วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2016 เวลา 02:21 น.
 • กิจกรรมค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (NECTEC eCamp)

  วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2016 เวลา 23:18 น.
 • ค่าย จุดประกายคิด วิทย์เพื่อน้อง

  วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2016 เวลา 03:33 น.
 • พิธีไหว้ครู 2558

  วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2015 เวลา 03:29 น.
 • จันทรุปราคาเต็มดวง ในวันที่ 4 เมษายน 2558

  วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2015 เวลา 03:16 น.

สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 อวยพรวันมาฆบูชา ออนซอนเด็กวิทยาศาสตร์ 360
2 60 ความเชื่อของคนโบราณรุ่นเก่าๆ ออนซอนเด็กวิทยาศาสตร์ 277
3 เทศกาล กินเจ (ถือศีล กินผัก) ออนซอนเด็กวิทยาศาสตร์ 556
4 บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ประการ ออนซอนเด็กวิทยาศาสตร์ 298
5 ความหมายของเลขประจำตัวประชาชน..ในแต่ละหลัก ออนซอนเด็กวิทยาศาสตร์ 742
6 พรหมวิหาร 4 ออนซอนเด็กวิทยาศาสตร์ 343
7 ทิศ 6 ออนซอนเด็กวิทยาศาสตร์ 513
8 ยาเสพติด กุลณัฐ สุขเพิ่ม ม.3/1 เลขที่ 3ก 382
9 ทรัพยากรน้ำ เด็กหญิงวีระพร มณีใส ชั้น ม.3/3 เลขที่ 19 ก. 348
10 ถ่านหิน นางสาว นฤมล งามพิศ ม.5/2 385
11 วัฏฐจักรของหิน ชฎาพร ปักเสติ ม.3/1 เลขที่ 7ก 1110
12 แนวปะการัง นางสาว นฤมล งามพิศ ม.5/2 ว 370
13 สาเหตุการเกิดพายุเฮอริเคน นางสาว นฤมล งามพิศ ม.5/2 ว 423
14 การทำฝนเทียม นางสาว นฤมล งามพิศ ม.5/2 ว 337
15 หินทีวี ด.ช. ชาญณรงค์ หลักสกุล 311
16 พุทธชยันตี หรือ สัมพุทธชยันตี ออนซอนฟิสิกส์ 822
17 สัปตปฎลเศวตฉัตร ออนซอนฟิสิกส์ 1200
18 วันมาฆบูชา "วันกตัญญูแห่งชาติ" ออนซอนฟิสิกส์ 988
19 ภาพพุทธประวัติ ออนซอนฟิสิกส์ 592
20 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการศึกษา วิทวัสถ์ 753
21 ทรัพยากรแร่ธาตุ วาสนา กุลสารี 691
22 กลอนวันแม่ ออนซอนฟิสิกส์ 574
23 วันแม่แห่งชาติ ออนซอนฟิสิกส์ 562
24 วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ออนซอนฟิสิกส์ 1701
25 วันวิสาขบูชา vesak ออนซอนฟิสิกส์ 640
26 มหาสมุทร นายดำรงค์ อ่อรัมย์ 461
27 ข้อมูลการทำหนังสือเดินทาง (Passport) นายดำรงค์ อ่อนรัมย์ 715
28 ลมมรสุม นางสาว มะลิซ้อน กองดวง 512
29 ดินถล่ม นางสาว สวรินทร์ กล้าหาย 762
30 แผ่นดินไหว นางสาว สวรินทร์ กล้าหาญ 607
31 อุทคภัย นางสาว สวรินทร์ กล้าหาญ 909
32 ภาวะโลกร้อน นางสาว สวรินทร์ กล้าหาญ 485
33 ภายุหมุนเขตร้อน นางสาว สวรินทร์ กล้าหาญ 609
34 ไฟป่า นางสาว สวรินทร์ กล้าหาญ 464
35 เขื่อนจีน ผลกระทบนิเวศและสังคมลุ่มน้ำโขง น.ส พิชญานันท์ ดวงจิตร 620
36 วันสำคัญทางพุทธศาสนา ระเบียบ ตั้งชาติ 569
37 สงกรานต์ ระเบียบ ตั้งชาติ 487
38 รูปทรงสัณฐานของโลก รูปทรงสัณฐานของโลก นาย อัศวนนท์ จันทร์ชม 2834

ชมรมออนซอนฟิสิกส์
ที่ตั้ง ::   โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  เลขที่ 15 ถ.นิวาศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บรีรัมย์ 31000
Webmaster :::: Phaithul  Duagrit