อังคาร, พฤษภาคม 18, 2021
   
Text Size

IP Address ท่าน คือ..

3.236.122.9

ค้นหา

สถานที่ตั้ง

เกี่ยวกับเรา

สถานที่ตั้ง

 
ชมรมออนซอนฟิสิกส์ ตั้งอยู่ที่ เลขที่-  หมู่ 10 ถนนบุรีรัมย์ - พุทไธสง   ตำบลพระครู  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  31000 โทรศัพท์  044784310 :: GPS ;(15.099357600N  103.0443871021270 E)
 


แผนที่

  

ชมรมออนซอนฟิสิกส์
ที่ตั้ง ::   โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  เลขที่ 15 ถ.นิวาศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บรีรัมย์ 31000
Webmaster :::: Phaithul  Duagrit