เสาร์, กันยายน 21, 2019
   
Text Size

IP Address ท่าน คือ..

18.204.2.53

ค้นหา

สมาชิก

เกี่ยวกับเรา

User Rating: / 2
แย่ดีที่สุด 
ข้อมูลสมาชิก ชมรม ....

ชมรมออนซอนฟิสิกส์
ที่ตั้ง ::   โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  เลขที่ 15 ถ.นิวาศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บรีรัมย์ 31000
Webmaster :::: Phaithul  Duagrit