พฤหัสบดี, เมษายน 22, 2021
   
Text Size

IP Address ท่าน คือ..

3.230.143.40

ค้นหา

webmaster

 

 
 

 
ชื่อ  ไพฑูลย์  ดวงฤทธิ์

ที่ทำงาน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

ตำแหน่ง  ครู / คศ. 3   

วิทยะฐานะ  ชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา  การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) วิชาเอก วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์   วิชาโท -

สถาบันการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปีการศึกษาที่จบ  2541

e-mail :: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 


ชมรมออนซอนฟิสิกส์
ที่ตั้ง ::   โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  เลขที่ 15 ถ.นิวาศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บรีรัมย์ 31000
Webmaster :::: Phaithul  Duagrit