อาทิตย์, เมษายน 21, 2019
   
Text Size

IP Address ท่าน คือ..

18.234.111.56

ค้นหา

obecittraining

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 SUT-13 ห้องเรียนอัจฉริยะ 3274
2 SUT-12 สารสนเทศเพื่อการวิจัยด้านการศึกษา 3894
3 SUT-11 สํานักงานอิเล็คทรอนิกส์ 2153
4 SUT-10 เครือข่ายสังคมเพื่อการประสานงาน 4599
5 SUT-09 การผลิตสื่อการเรียนการสอน (ค) 3124
6 SUT-08 การผลิตสื่อการเรียนการสอน (ข) 1325
7 SUT-07 ระบบบริหารจัดการการเรียนการสอน (ข) 3942
8 SUT-06 ระบบบริหารจัดการการเรียนการสอน (ก) 4100
9 SUT-05 การวัดผลและการประเมินผล (ข) 3448
10 SUT-04 การวัดผลและการประเมินผล (ก) 1925
11 SUT-03 การบริหารจัดการโครงการ 2528
12 SUT-02 สัมมนาแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการด้านการนิเทศก์ 1145
13 แลกเปลี่ยน SUT-01 สัมมนาแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการด้านการบริหาร 1392
14 แลกเปลี่ยน SUT-00 ห้องเรียนอนาคต 2091

ชมรมออนซอนฟิสิกส์
ที่ตั้ง ::   โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  เลขที่ 15 ถ.นิวาศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บรีรัมย์ 31000
Webmaster :::: Phaithul  Duagrit