พุธ, ตุลาคม 16, 2019
   
Text Size

IP Address ท่าน คือ..

34.204.189.171

ค้นหา

ภาษาไทย

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 วันสุนทรภู่ :: 26 มิถุนายน 2966
2 ครุ ลหุ เอก โท 1509
3 สักวา 1620
4 คำสันธาน 1100
5 ศิลปะการเห่เรือ 1450
6 การกราบพระ แบบ เบญจางคประดิษฐ์ 4751
7 พจนานุกรมคำใหม่ รวมศัพท์วัยรุ่นครั้งแรกของไทย 4386

ชมรมออนซอนฟิสิกส์
ที่ตั้ง ::   โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  เลขที่ 15 ถ.นิวาศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บรีรัมย์ 31000
Webmaster :::: Phaithul  Duagrit