ศุกร์, พฤษภาคม 29, 2020
   
Text Size

IP Address ท่าน คือ..

18.204.227.117

ค้นหา

ออนซอนฟิสิกส์ ซิมเปิลฮาโมนิก

4416 ครั้ง

วีดีโออื่นๆ ของผู้ใช้งานนี้:

อัพโหหลด โดย: ไพฑูลย์ ดวงฤทธิ์. วันที่เพิ่ม: 01 กุมภาพันธ์ 2012.

คำอธิบาย

ไม่มีคำอธิบาย
ความคิดเห็น
ไพฑูลย์ ดวงฤทธิ์
คิดสร้างสรรค์ดี
3027 วัน ที่ผ่านมา
 

ชมรมออนซอนฟิสิกส์
ที่ตั้ง ::   โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  เลขที่ 15 ถ.นิวาศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บรีรัมย์ 31000
Webmaster :::: Phaithul  Duagrit