เสาร์, ธันวาคม 07, 2019
   
Text Size

IP Address ท่าน คือ..

18.207.238.169

ค้นหา

ชุดสาธิตการทำงานของปอด

อัพโหหลด โดย: ออนซอนเด็กวิทยาศาสตร์. วันที่เพิ่ม: 10 มีนาคม 2017. สถานที่ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

คำอธิบาย

ไม่มีคำอธิบาย
ความคิดเห็น

ชมรมออนซอนฟิสิกส์
ที่ตั้ง ::   โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  เลขที่ 15 ถ.นิวาศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บรีรัมย์ 31000
Webmaster :::: Phaithul  Duagrit